de school

Infomomenten begin schooljaar:

donderdag 3 september om 19u.: L1

dinsdag 15 september om 19u.: K3b, K4, K5, L2, L3, L4 en L5

Schoolfeest 2015