de school

De picknick gaat door!

Nu donderdag 26 juni wordt door de ouderraad en de juffen een picknick georganiseerd voor de lagere school.
De leerlingen van de lagere school worden getrakteert op driehoekboterhammetjes, een drankje en cake.

De kleuters blijven in de school eten maar krijgen een ijsje!

 

Jarigen van de maand…

Elke maand trachten we de jarigen samen te brengen voor een foto. De ene maand lukt dit al beter dan de andere. De resultaten t.e.m. mei kan u hier terugvinden.

 

Werkzaamheden zwembad – Stand van zaken dd 5 juni 2014

Het zwembad de Nachtegaal is nog steeds gesloten door schade. De aanbestedingsprocedure voor de noodzakelijke herstellingswerken wordt volgens planning in de loop van de maand juni opgestart.

De herstellingen betreffen de volledige betegeling van het zwembad.

Volgens de huidige schattingen zal het zwembad na Nieuwjaar terug opengaan.

Ref: www.kontich.be

 

Ipad-project

Nadat juf Katleens zoon de leerlingen van het tweede leerjaar vertrouwd maakte met het gebruik van de ipad, gingen we maandag 16 september in het 5de leerjaar van start met ‘de digitale juf’.
De kinderen leerden eerst alles over qr-codes. Daarna kon de scanpret beginnen. Het duurde even vooraleer er werd opgemerkt: ‘Hé juf, dat ben jij op de ipad!’ Mijn Antwerpse ‘aa’ heeft me verraden!
juf Veerle (ict-co)

Gezocht

Lcdschermen voor onze computers om de oude schermen te vervangen.

 

 

Wijziging in de regelgeving bij afwezigheid

Elke afwezigheid wegens ziekte tijdens een week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus-, de Paas- of de zomervakantie moet gewettigd worden mits voorlegging van een medisch attest, uitgereikt door een arts. (zie punt 3.1 van BaO/2002/11 Omzendbrief: Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs (16/08/2002)).

Het gaat dus niet alleen over afwezigheden die aansluiten bij een vakantie, maar ook over afwezigheden in de loop van zo’n week.

 

Belangrijke informatie schooljaar ’13-’14

Beste ouders,

1. Vakantiedagen

De lokale verlofdagen:

  •  maandag 7 oktober 2013 (onderbreking van een lange periode en vlak na een week zeeklassen)
  •  vrijdag 2 mei 2014 (brug na 1 mei 2014)
  • Het schooljaar eindigt voor de leerlingen op vrijdag 27 juni 2014 om 12u

De studiedagen:

  •  woensdag 25 september 2013: muzisch werken!
  •  vrijdag 21 februari 2014: studiedag met regio (nog geen 100% vaststaand)

Buitenschoolse kinderopvang Kokon is hiervan op de hoogte.

 

2. Werking

Bij de kleuters:

Het beperkt aantal startende allerkleinsten zal zich snel thuis voelen in het instapklasje K3A.

In de overige 3 klassen K3B, K4 en K5 zitten gemiddeld 20 kinderen.

EEN GROOT VOORDEEL: Wij beschikken over 8 lestijden kinderverzorging en over 8 lestijden bewegingsopvoeding en … op maandag en dinsdag is er nog een juf vrij om extra zorg te geven in de 4 klassen!

 Werking in de lagere school:

U weet dat wij in de onderbouw telkens leeftijdsgroepen hebben van ongeveer 30 kinderen.

Tot hiertoe kunnen wij die groepen splitsen. L3 zou enkel voor een uurtje gym en muzische vorming samen zitten. Wij zijn op dat vlak bezig met het opstellen van de best mogelijk werkschema’s en de verdeling van de leerlingen.

In de bovenbouw zullen wij met de resterende lestijden en de lestijden die nog van de scholengemeenschap komen (pas gekend op 26 juni) een zo goed mogelijk ondersteuning geven waar het nodig is.

 

Hebt u opmerkingen, hoorde u andere berichten en hebt u bedenkingen … met al uw vragen kunt u steeds bij ons terecht. Uw suggesties kunnen onze werking nog verbeteren en wij geven u graag al onze info!

Met vriendelijke groeten,

Paul Peeters, directeur