Een school met een hart voor kinderen!

schooluren

Dagverloop

’s Ochtends gaat de poort open om 7.55 uur.

Wat de belsignalen ons vertellen:

08.35 De bel gaat, iedereen in de rij. 13.10 De bel gaat, iedereen in de rij.
 10.00  speeltijd van de kleuters, L1 en L2  14.30  speeltijd van L3 t.e.m. L6
10.15 speeltijd van L3 t.e.m. L6 14.45 speeltijd van de kleuters, L1 en L2
11.55 Middag voor de kleuters 15.25 Einde klasdag voor de kleuters
12.00 Middag voor de lagere school 15.30 Einde klasdag voor de lagere school
13.00 Poort gaat terug open.    

De school sluit op:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.45 uur
Woensdag om 12.15 uur

Buitenschoolse opvang

Buiten de openingstijden van de school wordt de buitenschoolse opvang georganiseerd door de gemeente.
Adres : KOKON
Ferdinand Maesstraat 86A
2550 Waarloos
Coördinator : Annick De Mulder, tel. 015/32.37.67 of 0473/92.65.66.

Ook op woensdagnamiddagen en vakantiedagen kunt u hier terecht. Er worden ook geregeld folders met alle informatie verspreid.

Toegang tot de school

Kinderen die buiten de normale schooltijd op school komen, melden dit steeds aan een personeelslid.
De veiligheidsvoorschriften vragen ons steeds te weten wie zich waar in de school bevindt.

Middagpauze / refter

Na het belsignaal gaan de kleuters met één kleuterleidster naar het toilet en de kleuterrefter. De kinderen van de lagere school eten in de grote refter. Het toezicht op en de begeleiding van de kinderen gebeurt door leerkrachten en externe toezichthouders. Hiervoor vragen we een kleine vergoeding. Na elk kalenderjaar krijgt u een attest om dit bedrag in mindering op uw belastingen te brengen. De klastitularis noteert dagelijks wie op school blijft eten. De kinderen van het zesde leerjaar zorgen mee voor een vlotte bedeling. We moedigen gezond eten aan : boterhammen met gezond beleg, fruit en groenten bieden een kind de nodige energie. Snoep is uit den boze!

Einde van de schooldag

Kleuters worden door de ouders afgehaald via de groene poort. De kinderen wachten bij hun juf op de speelplaats, bij slecht weer onder het afdak. Als de kleuter opgehaald wordt door een ons onbekende persoon, vragen wij ons dat vooraf te melden.

Waarschuw de kleuterleidster wanneer de kleuter niet tijdig kan afgehaald worden om onaangename situaties te vermijden. De school moet zo snel mogelijk verlaten worden. Op de speelplaats mag niet gefietst worden. Wie later komt, vindt zijn kind(eren) onder het afdak of op weg naar Kokon.

De verantwoordelijkheid van de leidster houdt op vanaf het moment dat de ouders de kinderen opgehaald hebben. Kleuters mogen, mits afspraak, de school ook verlaten met broers of zussen uit de lagere school.

De kinderen van de lagere school worden niet afgehaald op de speelplaats.
Zij worden na schooltijd begeleid :
-langs de groene poort voor kinderen die langs de Oude Baan naar huis gaan. Twee leerkrachten zorgen voor veilig oversteken van de Oude Baan.
– Langs de paarse poort voor kinderen die langs de Ferdinand Maesstraat naar huis gaan. Leerkrachten helpen bij het oversteken van de Ferdinand Maesstraat.
Uit veiligheidsoverwegingen verlaten fietsers eerst de school, gevolgd door de voetgangers. We vragen dat ouders hun kinderen niet uit de rijen halen, maar op hen te wachten aan de oversteekplaatsen. Als ouders kinderen uit de rij halen, nemen zij de verantwoordelijkheid over van de leerkracht.
Gelieve de stoep voor de grijze poort vrij te houden om de rijen niet te hinderen.

Kinderen die na schooltijd naar de Kokon gaan, worden tot daar begeleid door leerkrachten.