Een school met een hart voor kinderen!

wie is wie

Het schoolbestuur:
vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen
Regio Zuid – Antwerpen

Gesubsidieerde Vrije basisschool
Roepnaam: Sint-Michielsschool
Oude Baan 1
2550 Waarloos-Kontich

 

Organogram schooljaar 2019-2020

Afgevaardigd bestuurder: Erwin Van Wassenhove

Directeur: Tin Heeman

Onderwijzend personeel:
Kleuterschool:

 Lagere school:

 Pedagogische omkadering en ondersteunend personeel

Middagtoezicht

Per dag: 5 toezichthouders: 2 tot 4 externen en 2 tot 4 wisselende leerkrachten

Buitenschoolse kinderopvang

KOKON Waarloos, coördinator : Annick De Mulder (0473/92.65.66 of 015/32.37.67)

CLB Tel.: 03/443 90 20

Inspraakorganen

  • Schoolraad voorzitter: Steven Vanderhoydonck
  • Ouderraad voorzitter: Steven Vanderhoydonck
  • Personeelsraad o.l.v. Brigitte Scheers en Inge Theys
  • Kinderparlement o.l.v. Anne Nevens en Kathleen Van Den Heuvel