Een school met een hart voor kinderen!

schooluren

Dagverloop

‘s Ochtends gaat de poort open om 8.15 uur.

 

Wat de belsignalen ons vertellen:

08.35 De bel gaat, de les begint

10.00 Speeltijd voor de kleuters

10.15 Speeltijd voor de lagere school

12.10 Middagpauze start (ook op woensdag)

 

13.15 De poort gaat terug open

13.30 De bel gaat, de les begint

14.55 Speeltijd voor de kleuters

15.10 Speeltijd voor de lagere school

15.25 Einde schooldag voor alle leerlingen

 

De rij naar Kokon vertrekt om 15.40u. (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Op woensdag vertrekt de rij om 12.25u.

Buitenschoolse opvang

Buiten de openingstijden van de school wordt de buitenschoolse opvang georganiseerd door de gemeente.
Adres : KOKON
Ferdinand Maesstraat 86A
2550 Waarloos
Coördinator : Annick De Mulder, tel. 015/32.37.67 of 0473/92.65.66.

Ook op woensdagnamiddagen en vakantiedagen kunt u hier terecht. Er worden ook geregeld folders met alle informatie verspreid.

Toegang tot de school

Kinderen die buiten de normale schooltijd op school komen, melden dit steeds aan een personeelslid.
De veiligheidsvoorschriften vragen ons steeds te weten wie zich waar in de school bevindt.

Middagpauze / refter / restaurant ‘Het gouden Boke’

Na het belsignaal gaan de kleuters met één kleuterleidster naar het toilet en de kleuterrefter. De kinderen van de lagere school eten in ‘Restaurant Het Gouden Boke’. Het toezicht op en de begeleiding van de kinderen gebeurt door leerkrachten en externe toezichthouders. Hiervoor vragen we een kleine vergoeding. Na elk kalenderjaar krijgt u een attest om dit bedrag in mindering op uw belastingen te brengen. De klastitularis noteert dagelijks wie op school blijft eten.  We moedigen gezond eten aan : boterhammen met gezond beleg, fruit en groenten bieden een kind de nodige energie. Snoep is uit den boze!

Einde van de schooldag

Kleuters worden door de ouders afgehaald via de groene poort. De kinderen wachten bij hun juf onder het afdak of in de klas. Als de kleuter opgehaald wordt door een ons onbekende persoon, vragen wij ons dat vooraf te melden.

Waarschuw de kleuterleidster wanneer de kleuter niet tijdig kan afgehaald worden om onaangename situaties te vermijden. De school moet zo snel mogelijk verlaten worden. Op de speelplaats mag niet gefietst worden. Wie later komt, vindt zijn kind(eren) onder het afdak of op weg naar Kokon.

De verantwoordelijkheid van de juf houdt op vanaf het moment dat de ouders de kinderen opgehaald hebben. Kleuters mogen, mits afspraak, de school ook verlaten met broers of zussen uit de lagere school.

De kinderen van de lagere school worden niet afgehaald op de speelplaats.
Zij worden na schooltijd begeleid :
-langs de groene poort voor kinderen die langs de Oude Baan naar huis gaan. Twee leerkrachten zorgen voor veilig oversteken van de Oude Baan.
– Langs de paarse poort voor kinderen die langs de Ferdinand Maesstraat naar huis gaan. Leerkrachten helpen bij het oversteken van de Ferdinand Maesstraat.
Uit veiligheidsoverwegingen verlaten fietsers eerst de school, gevolgd door de voetgangers. We vragen dat ouders hun kinderen niet uit de rijen halen, maar op hen te wachten aan de afgesproken plaatsen (naast de groene poort aan huisnummer 1A, tegenover het zebrapad of aan de electro winkel). Als ouders kinderen uit de rij halen, nemen zij de verantwoordelijkheid over van de leerkracht.
Gelieve de stoep voor de poort vrij te houden om de rijen niet te hinderen.

Kinderen die na schooltijd naar de Kokon gaan, worden tot daar begeleid door leerkrachten.