Een school met een hart voor kinderen!

wie is wie

Het schoolbestuur:
vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen
Regio Zuid – Antwerpen

Sint-Michielsschool
Oude Baan 1
2550 Waarloos-Kontich

015 31 57 57

 

 

Organogram schooljaar 2020-2021

Afgevaardigd bestuurder: Erwin Van Wassenhove

Directeur: Tin Heeman ✉ directie@sintmichielwaarloos.be

Onderwijzend personeel:

Kleuterschool:

     K3  Juf Jantine  ✉ jantinegeentjens@sintmichielwaarloos.be

     K4  Juf Wendy  ✉ wendywuyts@sintmichielwaarloos.be

     K5  Juf Sofie  ✉ sofievandewalle@sintmichielwaarloos.be

     Ondersteuningsjuf-KS Juf Ilse  ✉  ilsevanweert@sintmichielwaarloos.be

     Kinderverzorgster Juf Kaat  ✉ kaatonghena@sintmichielwaarloos.be

     Bewegingsopvoeding Meester Tim  ✉ timcools@sintmichielwaarloos.be

 

Lagere school:

     L1 Juf Christel  en juf Wendy  ✉christelvandyck@sintmichielwaarloos.bewendyvangenechten@sintmichielwaarloos.be

     L2 Juf Anne ✉ annenevens@sintmichielwaarloos.be

     L3 Juf Marleen ✉ marleenvermylen@sintmichielwaarloos.be

     Ondersteuning L3 Juf Rita  ✉ ritamertens@sintmichielwaarloos.be 

     L4A Juf Sandra ✉ sandrabouwens@sintmichielwaarloos.be

     L4B Juf Lieve ✉ lievelaisnez@sintmichielwaarloos.be, 

     L5 Juf Wendy  ✉ wendymarien@sintmichielwaarloos.be

     Ondersteuning L5 Juf Bieke ✉ biekevanparijs@sintmichielwaarloos.be

     L6  Juf Inge ✉ ingetheys@sintmichielwaarloos.be

     Bewegingsopvoeding Meester Wietse ✉ wietsemondelaers@sintmichielwaarloos.be

     

 

Pedagogische omkadering en ondersteunend personeel

     Zorgcoördinator: Juf Katleen ✉ katleenvandenheuvel@sintmichielwaarloos.be

     Beleidsondersteuning schoolniveau: Juf Lieve ✉ lievelaisnez@sintmichielwaarloos.be

     Beleidsondersteuning scholengemeenschap: Vanessa Wellens

     ICT-coördinator: Veerle De Greef ✉  ict@sintmichielwaarloos.be

     Preventie: Luc Coenen (a.i. Marva Coopmans)

     Administratie:  Elien Boiy en Anne Strymans ✉  secretariaat@sintmichielwaarloos.be

     Onderhoud: Jean-Pierre Vermeylen

 

Middagtoezicht

Per dag: 5 toezichthouders: 2 tot 4 externen en 2 tot 4 wisselende leerkrachten

 

Buitenschoolse kinderopvang

KOKON Waarloos, coördinator : Annick De Mulder (0473/92.65.66 of 015/32.37.67)

 

CLB Tel.: 03/443 90 20

Contactpersoon: Tina De Cuyper ✉ tina.decuyper@clb-ami2.be

Schoolarts: Sofie Verkinderen

Verpleegster: Ingrid Boon

 

Inspraakorganen

Ouderraad voorzitter: Steven Vanderhoydonck

Kinderparlement