Sint-Michielsschool Waarloos

"Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan." - Pipi Langkous

Onze troeven

Groeien en leren op een boeiende manier

Boeiende leeruitstappen en schoolreizen

Zeeklassen in het 5de en 6de leerjaar, kasteelklassen in het 1ste en 2de leerjaar

Modern en eigentijds onderwijs

Inzet van moderne leermiddelen en werkvormen

Kwartiermakers: we zetten in op interactief voorlezen en lezen

Chromebooks en iPads in de klas, programmeren vanaf de kleuterklas

Degelijke voorbereiding op en ori├źntering naar het secundair onderwijs

Totale ontwikkeling van elk kind

We streven naar een totale persoonsvorming: hoofd, hart en handen

We bieden een breed aanbod aan muzische leermomenten, theatervoorstellingen, bezoek aan de bibliotheek, …

Elk kind een toekomst

Opvolging van uw kind doorheen de kleuterschool en de lagere school

Zorgteam en leerkrachten bieden ondersteuning en hulp op maat

Groen, gezond en sportief

Groentetuintje, gebruik van brooddozen en koekendoosjes

Woensdag=fruitdag, verse soep in de winter, watertussendoortjes

Zwemmen vanaf de 3de kleuterklas, middagsport en spelmateriaal tijdens de middag, sportdagen

Samen leven

Christelijk geïnspireerd onderwijs met respect voor andere geloofsovertuigingen

Op een fijne manier samen groeien, spelen, leren

Als school durven we grenzen stellen, we zeggen ‘nee’ tegen pesten

Samen school maken

Leerlingenraad en sterke, actieve ouderraad

Meerdere oudercontacten per jaar, permanent ‘open deur’

Informatieve website, klasblogs en nieuwsbrieven

Voor – en naschoolse opvang door de gemeente in de schoolgebouwen

Doorlichting december 2018

Doorlichtingsverslag

Enkele zinnen uit het verslag:

De leraren stimuleren de creativiteit, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kleuters in een krachtige onderwijs- en leeromgeving.

De leraren motiveren de leerlingen, ondersteunen hen, waarderen hen, gaan vaak met hen in interactie en houden rekening met hun inbreng.

Het schoolteam heeft door de degelijke beeldvorming zicht op de specifieke
onderwijsbehoeften van de leerlingen en baseert daarop een stapsgewijze
begeleiding gericht op gelijke kansen.