Sint-Michielsschool Waarloos

"Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan." - Pipi Langkous

Schooluren

Dagverloop

‘s Ochtends gaat de poort open om 8.15 uur.

Wat de belsignalen ons vertellen:

Buitenschoolse opvang Kokon

De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door de gemeente.

Ook op woensdagnamiddagen en vakantiedagen kunt u hier terecht.

Middagpauze

Alle leerlingen eten samen met hun klasgenoten en leerkracht in hun eigen klas of in ‘ons restaurant’.

We moedigen gezond eten aan: boterhammen met gezond beleg, fruit en groenten bieden een kind de nodige energie. Snoep is uit den boze!

Elke middag, behalve op woensdag, vanaf 12.30 uur kunnen de jongste kleuters, die behoefte hebben aan een slaapje, gebruik maken van de slaapklas. Juf Arlette waakt over de deugddoende rust van onze kleutertjes. Een gezellig ingerichte klas, met bedjes en knuffels voor iedereen, wacht op hen.

Einde van de schooldag

De leerlingen van de lagere school die alleen naar huis mogen vertrekken eerst. Twee leerkrachten zorgen voor het veilig oversteken van de Oude Baan en de Ferdinand Maesstraat.

Alle andere leerlingen wachten op de speelplaats.

Kleuters worden door de ouders afgehaald via de groene poort. De kinderen wachten bij hun juf.

Leerlingen van de lagere school worden door hun ouders opgepikt via de paarse poort. De leerlingen wachten bij hun leerkracht.

Wie later komt, vindt zijn kind(eren) op de speelplaats.

Kinderen die na schooltijd naar de Kokon gaan, worden tot 15.40u. begeleid door leerkrachten.